Terugroepacties voertuigen op te vragen via RDW-website

Sinds kort is het mogelijk om via de site van de RDW na te gaan of er voor een bepaald voertuig een terugroepactie van toepassing is. De RDW heeft hiervoor een aparte pagina gemaakt waarop per merk en type voertuig kan worden gezocht: terugroepregister.rdw.nl.

Indien je via het kenteken een auto opzoekt, wordt nu naast de gebruikelijke voertuiggegevens ook een eventuele terugroepactie vermeld.

Indien er een terugroepactie is, dan moet de fabrikant hiervan melding maken bij de RDW. De fabriek of importeur stuurt alle eigenaren een brief over de betreffende terugroepactie.

Doordat de terugroepacties vanaf 1 november 2012 openbaar beschikbaar worden gesteld, kan men nu meer informatie opvragen over bijvoorbeeld een tweedehands auto, die men misschien zou willen aanschaffen.

Via: RDW

RDW stelt voertuiggegevens beschikbaar

Voertuiggegevens van het Nederlandse voertuigpark zijn vanaf vandaag als open data toegankelijk via de Azure Marketplace van Microsoft. Dat geeft de markt de ruimte om op basis van betrouwbare voertuiggegevens eigen, innovatieve producten en diensten te ontwikkelen.

“Met Open Data wil de RDW de ontwikkeling van innoverende diensten stimuleren”, verklaart Johan Hakkenberg, algemeen directeur van de RDW. “Meer transparantie en inzicht in gegevens kunnen daarnaast leiden tot een zuiverdere registratie.”

Gratis kanaal

Open Voertuigdata is een nieuw, gratis kanaal om voertuiginformatie te delen. Daarmee geeft de RDW de voertuiginformatie, die het uit hoofde van zijn publieke taak verzamelt, ter beschikking aan de maatschappij. Het initiatief sluit aan op Nederlands en Europees beleid om overheidsgegevens als open data beschikbaar te stellen. De RDW bereidt inmiddels, vooruitlopend op het nationaal dataloket voor parkeerinformatie, ook samen met betrokkenen het vrijgeven van parkeergebieden en -tarieven uit het Nationaal Parkeer Register voor.

Rapid Open Data Competitie

Met de Rapid Open Data Competitie daagt de RDW de markt meteen uit om de mogelijkheden van de open data te ontdekken. De opdracht is om een werkende toepassing te ontwikkelen waarbij gegevens uit de dataset Voertuigen worden (her)gebruikt.